Scroll Top
Rambla del Bisbe Pol, 120, 08350, Arenys de Mar

BUFET DOY

LA NOSTRA HISTÒRIA

Al nostre despatx prioritzem el tracte àgil, directe i resolutiu amb el client, desenvolupant i personalitzant el servei per adaptar-nos a les necessitats jurídiques de cada persona, cercant la negociació i el suport legal per obtenir la millor solució per a cada cas.

Els nostres serveis

Orientem i guiem al client, assessorant-lo en tots els tràmits de cada procés legal a fi de garantir el millor servei.
Dret Mercantil
Assessorament a empreses, constitució de societats, transmissions d’accions o participacions, responsabilitat d’administrador i procediments concursals.
Dret de Família i Successions
Donem suport al client i l'assistim en els tràmits de separació de parella o divorci així com modificacions de mesures o execucions de sentències. Assessorament en dret successori.
Dret Civil i Inmobiliari
Assistència al client en qualsevol conflicte civil o litigi derivat de contractes, indemnitzacions o arrendaments, entre d’altres.

àrees de Pràctica

El Bufet Doy és un despatx de caràcter multidisciplinar que compta, a més de amb els advocats del bufet, amb col.laboradors externs en algunes especialitats com el Dret Penal i el Dret Laboral. Tots els nostres professionals compten amb una sòlida i dilatada experiència en les següents especialitats:

Procediments de separació, divorci i dissolució de parella estable via amistosa i contenciosa

Procediments de modificació de mesures

Liquidació de règim econòmic matrimonial

Acords en previsió de ruptura i capitulacions matrimonials

Reclamació i impugnació de paternitat

Extinció de condomini de béns comuns

Execució de sentències o Interl.locutòries

Testaments

Acceptació d’herències

Declaració d’hereus

Reclamacions de legítimes

Pactes successoris

Contacte

  Contractació civil, compravenda, permuta, opció de compra, dació en pagament i donacions.

  Reclamacions judicials relacionades, resolució de contractes, indemnitzacions.

  Acció de divisió, interdictes,  reivindicatòries, terceries, servituts i retractes.

  Reclamacions de quantitat ( judicis ordinaris, verbals i monitoris)

  Arrendaments d’ inmobles urbans i rústics

  Desnonaments, reclamación de rendes i resolució de contractes.

  Vicis de construcció.

  Accidents de circulació, responsabilitat civil, indemnitzacions i reclamacions per danys i perjudicis.

  Comunitats de propietaris i propietat horitzontal.

  Contacte

   Constitució de societats.

   Transmissió d’accions i participacions.

   Modificació d’estatuts.

   Responsabilitat social d’administradors i socis.

   Contractes comercials d’agència, industria i distribució.

   Compravenda d’empreses.

   Procediments concursals (assessorament, preparació de convenis, responsabilitat d’administradors, llei de la segona oportunitat).

   Dret bancari i hipotecari.

   Contacte

    Procediment contenciós. Primera instància.

    Mesures cautelars.

    Recursos.

    Expropiació i justipreu.

    Contacte

     Assessorament amb persona física i jurídica.

     Fiscalitat general.

     Tributació local.

     Contacte

      Redacció de denúncies i querelles.

      Personació al procediment (defensa o acusació particular)

      Atenció al detingut.

      Assistència a judicis per delictes lleus.

      Procediments Abreujats.

      Delictes derivats d’ accidents de trànsit i alcoholèmies.

      Contacte

       El Bufet Doy ÉS un despatx de caràcter multidisciplinar

       L’equip

       El Bufet Doy és un despatx de caràcter multidisciplinar que compta, a més de amb els advocats del bufet, amb col.laboradors externs en algunes especialitats com el Dret Penal i el Dret Laboral
       Joaquim Anton Doy Pica

       Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona
       Especialista en Dret Civil, Inmobiliari i Successori

       Joaquim Doy Gorina

       Llicenciat en Dret per l‘ INEDE ( Institut Europeu de Dret i Economia)
       Màster en Dret Financer i Tributari impartit pel Col.legi d’Advocats de Barcelona.

       Sandra Esquena Fernández

       Llicenciada en Dret per la Universitat de Girona, Màster en Dret de Familia per la Universitat de Barcelona, Sòcia de la SCAF