Scroll Top
Rambla del Bisbe Pol, 120, 08350, Arenys de Mar

Avís legal

El contingut de la web de Bufet Doy Advocats té per objecte informar de les activitats i serveis realitzats al seu despatx  i de l’oferta i prestació dels mateixos.

Joaquim Antoni Doy Pica és titular dels drets de propietat Intel.lectual sobre les imatges, textos, dissenys, animacions, o  qualsevol altre contingut o elements d’ aquesta web, o disposa dels permisos necessaris per a la seva utilització  i per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

Joaquim Antoni Doy Pica rebutja qualsevol responsabilitat derivada de la  mala utilització dels  continguts i es reserva el dret d’actualitzar-los quan vulgui , a eliminar-los, limitar-los o impedir l’ accés als mateixos , de manera temporal o definitiva.

Joaquim Antoni Doy Pica garantitza la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris i el seu tractament automatitzat d’acord amb la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal, la Clausula de Protecció de Dades i la Política de privacitat.

 

CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES

Joaquim Antoni Doy Pica  garantitza el ple compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i així , d’acord amb la  L.O. 15/1999, el client o usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents al seu despatx i al  tractament automatitzat dels mateixos . El client o usuari té dret a oposar-se al tractament de qualsevol de les seves dades que no siguin imprescindibles per a la celebració  del contracte i a la seva utilització per a qualsevol finalitat diferent del manteniment de la seva relació contractual , essent  facultatives les respostes que pogués donar a les qüestions que se li plantegin al marge del contracte.

El client queda igualment informat sobre la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel-lació i oposició, en els termes establerts a la legislació vigent , podent utilizar per això qualsevol dels canals de comunicació de Joaquim Antoni Doy Pica,   utilitzant el servei telefònic del seu despatx a través del 93 792.03.45  o a través del correu electrònic bufetdoy@bufetdoy.com  El departament responsable del fitxer automatitzat és el Departament Administratiu  de Bufet Doy Advocats, Riera Bisbe Pol, 120 d’ Arenys de Mar,  on el client  o usuari també es podrà dirigir per escrit en cas de que ho consideri necessari.